Хүүхэд тань өдөрт харах хүнгүй байгаа юм биш биз?

Хүүхдийн өдөр өнжүүлэх, чөлөөт цаг, сургалтын төвд урьж байна.

Найз нөхөдтэйгөө өдрийг зугаатай өнгөрүүлнэ. Шинэ найзуудтай болно.

Тохилог орчин

Цагийн хуваарь

Өглөөний ээлж:

8:00-8:10Гараа угаах
8:10-8:30Өглөөний цай уух
8:30-10.20Гэрийн даалгавар хийх
10:20-11:10Чөлөөт цаг хөтөлбөр
11:10-11:40Гадаа гарах
11:40-11:50Гараа угаах
11:50-12:20Өдрийн хоол идэх
12:20-12:30Хичээлд явахад бэлдэх
12:30Хичээлд явах


Өдрийн ээлж:

13.30-13.40Гараа угаах
13.40-14.10Өдрийн хоол идэх
14.10-15.10Гадаа гарах
15.10-15.20Гараа угаах
15.20-17.20Гэрийн даалгавар хийх
17.20-17.40Цай уух
17.40-19.20Чөлөөт цаг хөтөлбөр
19.20Тарахunprofessional-au