Цагийн хуваарь

Өглөөний ээлж:

8:00-8:10Гараа угаах
8:10-8:30Өглөөний цай уух
8:30-10.20Гэрийн даалгавар хийх
10:20-11:10Чөлөөт цаг хөтөлбөр
11:10-11:40Гадаа гарах
11:40-11:50Гараа угаах
11:50-12:20Өдрийн хоол идэх
12:20-12:30Хичээлд явахад бэлдэх
12:30Хичээлд явах


Өдрийн ээлж:

13.30-13.40Гараа угаах
13.40-14.10Өдрийн хоол идэх
14.10-15.10Гадаа гарах
15.10-15.20Гараа угаах
15.20-17.20Гэрийн даалгавар хийх
17.20-17.40Цай уух
17.40-19.20Чөлөөт цаг хөтөлбөр
19.20Тарах
0.00
 
Үнэлсэн: 0 удаа.
unprofessional-au